Vi minnes

Så lukker vi deg i våre hjerter inn,

og gjemmer deg innerst inne.

Der skal du fredfullt få bo i våre sinn, 

som et kjært og dyrebart minne.

Stå ikke ved min grav og gråt over meg.

Jeg er ikke der, jeg sover ei.

Jeg er de tusen vinder som blåser.

Jeg er solskinn over skogens åser.

Jeg er nysnøens milde kjærtegn.

Jeg er det kalde friske høstregn.

Så lite vi vet når dagen rinner

om neste dag solen fremdeles skinner.

Nå kom din siste og det ble kveld.

Vi takker for alt og sier farvel.