Kjøp av valp

KJØPESUMMEN :  Valpeprisen for kull 2023 er 20000 kr.  det er da inkludert helsedepositum(Hd og Øyelysing.) Kr 1000.  

Et reservasjonsgebyr på 2000 kr. betales inn fra valpene er passert 2 uker. Beløpet på 2000kr. er min og valpekjøpers gjensidige bekreftelse på at valpen er reservert. Når jeg har mottatt reservasjonsbeløpet så starter også utsending av Polarjuvelen`s Valpekompendium. Jeg håper det vil være interessant lesing og informasjon som både korter ventetiden , men også setter i gang forberedelsesprosessen til valpen endelig kommer i hus.

reservasjonsbeløpet trekkes fra kjøpesummen og de resterende kr:18000 settes inn på min konto før valpen hentes. Når hele kjøpesummen er mottatt vil selger foreta eierskifte på valpen.

Valpen er selgers eiendom til hele beløpet er betalt.

Ved eventuell avbestilling refunderes ikke reservasjonsgebyret. Det skal da dekke våre ekstra utgifter med å finne nytt hjem, vaksiner, attester, m.m.

Hvis det fra vår side ikke kan leveres valp etter avtale, så tilbakebetales selvfølgelig innbetalte beløp i sin helhet.

HD og Øye-Depositum: Vi tilbakebetaler kr: 500 når HD-resultat foreligger, og kr:500. når hunden er øyelyst. Vi ønsker at disse undersøkelsene blir gjort senest inne hunden fyller 2 år. 

Valpen leveres ferdig reg. i Norsk Kennel Klub. med veterinærattest, hundens pass, ID-merket m.chip. Orm-kur blir gitt til tispa før valpene blir født og valpene behandles 4 ganger hos oppdretter før levering.

Vi vil følge veterinærenes til en hver tid gjeldende anbefalinger mht vaksinering. Valpekjøper vil få nærmere info om hva som gjelder for hvert enkelt kull.  Registreringsbeviset blir ettersendt til kjøper, uten unødig opphold , når alle valpene er levert og endelig registrering foretatt. Forsikring: Valpen er forsikret gjennom sin registrering i NKK, hos oppdretter fram til kjøper overtar hunden. Kjøper tegner ny forsikring på hunden slik at den gjelder fra overtakelsen.
Valpen får med seg en valpepakke med sin egen perm for Kjøpeavtale, registreringspapirer, attester, div papirer,  mat den er vant til, teppe , halsband, leieband, matskål, leke, og eventuelt matpakke for hjemreisen.