Våre forventninger

Vi forventer at:

  • du har tenkt nøye gjennom valg av rase og satt deg godt inn i hva som kreves for å få ett vellykket hundehold. 
  • valpen blir tatt godt vare på både fysisk og psykisk, får det stell, trening og oppfølging som passer dens alder og utvikling.
  • hunden blir forsikret livet ut.
  • Vaksine programmet skal vedlikeholdes livet ut og tilpasses veterinærenes anbefalinger .
  • Hundens hofter skal røntgenfotograferes ved ca. 18 måneders alder, tidligst 12 mnd. og innen 24 måneders alder, HD- bildene sendes inn for avlesing i Norsk Kennelklub.
  • Øyelysing med gonioskopi foretas av godkjent spesialist, tidligst fra 12 mnd alder.
  • Ved mistanke om sykdom, skade, adferdsproblemer, skal hunden bringes til undersøkelse hos veterinær snarest ( og hold oss gjerne orientert).

Vi ønsker tilbakemeldinger om valpene våre og dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Oppdretter forbeholder seg retten til å sjekke hundens skjøtsel og trivsel. Og ved alvorlig mislighold kreve hunden omplassert. Eventuelt hjelpe eier med å finne nytt hjem. Kjøper skal også gi beskjed til oppdretter hvis: Hunden selges eller omplasseres videre. · Hunden får påvist arvelige defekter eller sykdom. · Hunden dør eller avlives.

For å få en best mulig avkomstgransking og riktig statistikk for rasen er det også viktig at samojedene blir både Hd og Ad-røntget og øyelyst. Vi ber derfor valpekjøperne om å ta disse undersøkelsene , etter fylte 12 mnd. og helst innen ca 24 mnd.

Hunden må gjerne stilles på utstilling, selv om vi ikke har noen generelle krav til utstillingsdelakelse . Eventuelle bruksresultat , kløvtester, trekkhundtester, deltakelse i andre aktiviteter og løp vil i tillegg til eiers beskrivelse av hunden, og hundens offesielle helseresultat, gi oss utvidet informasjon til avkomstgransking og videre planlegging for vårt oppdrett.

Om noen av valpene fra vårt oppdrett vokser seg til og blir vurdert satt i avl, så er jeg selvsagt tilgjengelig for råd og veiledning, om det er ønskelig. i enkelte tilfeller kan det kanskje også være aktuelt med ett samarbeide.

For å kunne bruke en hund i avl, må tisper være fylt 2 år, hannhunder må være18 mnd, den må være fri for arvelige sykdommer, ha godt gemytt, være rasetypisk, fri for HD, øye-lyst fri og ha minst good på utstilling etter at hunden er fylt 12mnd, (gjerne være stilt for flere dommere.) I tillegg er det fint om hunden testes på ulike sett før man bestemmer seg for å avle på den.